You never know how strong you are until being strong is the only choice you have. (Bob Marley) Nikoli ne veš, kako...
The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away. (Pablo Picasso) Smisel življenja je,...
Life is not measured by the breaths you take, but by its breathtaking moments. (Michael Vance) Življenje se ne meri s...
Prenehaj saditi cvetje na dvorišču ljudi, ki ga ne bodo zalivali.
Do what is right, not what is easy. (Roy T. Bennett) Stori, kar je prav, ne tisto, kar je enostavno.
Če upoštevaš vsa pravila, si zamudil vso zabavo.

Strani