Tako dijaki srednje šole za oblikovanje v Mariboru izražajo svoja mnenja v jedilnici.
Token, Samanta + Damjan <3, Nomis (oz. Simon), ... čečkarije ustvarjene na srednji šoli za oblikovanje v Mariboru.
Čečkarija, na omarici v srednji šoli za oblikovanje v Mariboru.
Čečkarija, ki se nahaja na ženskem stranišču na srednji šoli za oblikovanje v Mariboru.
Klinika, kjer naj bi se zdravila zavist.

Strani