Velikodušnost

02/11/2017
Avtor: neznan
Vnesel: neznan

Generosity lies less in giving much than in giving at the right moment.
(Jean de la Bruyère)
Velikodušnost pomeni manj dajati veliko in bolj dajati v pravem trenutku.